Najväčšou hodnotou našej spoločnosti sú jej zamestnanci, jej technológovia!!!

Technológovia, ktorí pracujú denne s radosťou a láskou k remeslu, sa budú starať aj o Vašu prevádzku. Budú Vám pomáhať riešiť bežné problémy, budú Vám ukazovať možnosti lepšieho využitia potenciálu Vašej prevádzky, budú Vám pomáhať pri zavádzaní nových technológii a postupov, budú Vás informovať o všetkých novinkách na poli pekárskom a cukrárskom. Kedykoľvek si zmyslíte, tak Vám budú naporúdzi.

Všetci vo Forbak absolvujeme pravidelné školenia a semináre, aby sme Vám vedeli poradiť a pomôcť s každým problémom, ozrejmiť každý Váš dotaz. Naši partneri pravidelne absolvujú rôzne odborné školenia. Pre niekoho možno stratený čas, pre nás možnosť naučiť sa novým trendom v branži. Vďaka neustálemu vzdelávaniu máme bezpochyby náskok pred ostatnými podobnými spoločnosťami/veľkoskladmi. Sme odborný, profesionálny dodávateľ, ktorý ponúka svoje vedomosti a skúsenosti, nie len akcie a najnižšie ceny.

Keďže spolupracujeme a predávame suroviny a strojné zariadenia, máme vždy najnovšie informácie z oboch oborov. Pre všetky moderné strojné zaradenia ponúkame tie najmodernejšie receptúry. Vývoj ide ďalej na poli strojov aj na poli surovín a Forbak je pri tom. Nie raz naši technológovia stáli celé nočné a denne zmeny pri zavadzaní nových strojných technológii a až Vaša spokojnosť nám bola odmenou. Nespochybiteľnou výhodou technologických služieb je možnosť konzultácie s nestranným odborníkom, ktorý však nie je konkurenciou.

Kontakt na odborného technológa z Vášho regiónu nájdete v sekcii kontakt.