Najväčšou hodnotou našej spoločnosti sú jej zamestnanci, jej technológovia!!!

Technológovia, ktorí pracujú denne s radosťou a láskou k remeslu, sa budú starať aj o Vašu prevádzku. Budú Vám pomáhať riešiť bežné problémy, ukážu Vám možnosti lepšieho využitia potenciálu Vašej prevádzky, pomôžu Vám pri zavádzaní nových technológii a postupov, budú Vás informovať o všetkých novinkách na poli pekárskom aj cukrárskom. Kedykoľvek si zmyslíte, sú tu pre Vás.

Všetci vo Forbak s.r.o. absolvujeme pravidelné školenia, aby sme Vám vedeli poradiť a pomôcť s každým problémom, ozrejmiť každý Váš dotaz. Naši partneri pravidelne organizujú rôzne odborné semináre. Pre niekoho možno stratený čas, pre nás možnosť naučiť sa novým trendom v branži. Vďaka neustálemu vzdelávaniu máme bezpochyby náskok pred ostatnými podobnými spoločnosťami/veľkoskladmi. Sme odborný, profesionálny dodávateľ, ktorý ponúka svoje vedomosti a skúsenosti, nie len akcie a najnižšie ceny.

Keďže predávame suroviny a úzko spolupracujeme s výrobcami strojných zariadení, máme vždy najnovšie informácie z oboch oborov. Pre všetky moderné strojné zaradenia ponúkame tie najmodernejšie receptúry. Vývoj ide ďalej vo sfére strojov aj vo sfére surovín a Forbak s.r.o. je pri tom. Nie raz naši technológovia stáli celé nočné a denné zmeny pri zavádzaní nových strojných technológii a až Vaša spokojnosť nám bola odmenou. Nespochybiteľnou výhodou technologických služieb je možnosť konzultácie s nestranným odborníkom.

Kontakt na odborného technológa z Vášho regiónu nájdete v sekcii kontakt.